« Tony Salmons Interview Pt. 1 | Main | Tony Salmons Interview Pt. 3 »

2012.06.05

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Com a resultat, les ments simples de l'editorial no sé per on em va posar en la seva forma de pensar o treballar en línia de dalt. En aquest punt, estic al seu monstre. Jo sé molt sobre ells. Jo no els necessito i no vull de nou. Jo no insultar o cremar els ponts, només es va allunyar, però la feina que vaig fer els fa la mandíbula i ara he de dir alguna cosa.

The comments to this entry are closed.

Subscribe
My Photo